Kwaliteit

Kwaliteit

Om de kwaliteit van restauraties te kunnen waarborgen is Vis Architecten lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). Tevens valt het kantoor onder de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het kantoor bezit een breed netwerk in de restauratiewereld en onderhoudt veel contacten met gespecialiseerde aannemers en andere restauratie bedrijven.

Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie

Vis Architecten is sinds 14 april 2008 lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). De VAWR is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. De vereniging is opgericht in juni 2006.

Voor meer informatie over de VAWR verwijzen wij u door naar www.vawr.nl.

Gezamelijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie

Leden van de VAWR zijn in het bezit van een GEAR-certificaat. GEAR staat voor: Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie. Het omvat criteria en beoordelingsprocedures waarmee de kwaliteit van het werk van restauratiearchitecten en het restaurerende architectenbureau op vakinhoudelijk gebied wordt gedefinieerd en toetsbaar gemaakt. Erkenning als GEAR architect vormt een waarborg voor te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding, samen met andere uitvoeringspartijen. Daarnaast is de regeling gericht op consolidatie en vermeerdering van vakkennis en op collegiale kennisuitwisseling.

Voor meer informatie over de GEAR verwijzen wij u door naar www.vawr.nl/erkenningsregeling_gear.

logo_vawr

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een professioneel netwerk van alle bij restauratiekwaliteit betrokken partijen. Deze koepelorganisatie beheert kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de restauratiesector en stimuleert het gebruik daarvan. De ERM wil hiermee de inzet van vakkennis, het gebruik van de juiste historische technieken en materialen borgen, waardoor de kwaliteit vergroot. Ook wil de ERM een bijdrage leveren aan het verduidelijken van duurzaamheid (klimaat & energie; materialen) in de monumentenzorg.

Voor meer informatie over de ERM verwijzen wij u door naar www.stichtingerm.nl.

KWALITEITSLOGO-ERM-PMS-C

Wil je meer weten over de aanpak van Vis Restauratie Architecten? Neem dan contact op:

Lees ook over het bouwproces bij monumenten

  1. Voorbereidingsfase
  2. Schetsfase
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase