Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden ontvangt u als bijlage en worden bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd. Indien u dat wilt kunt u deze hier ook downloaden of nalezen op de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Voor zakelijke opdrachtgevers hanteren wij De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever – Architect, Ingenieur en Adviseur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten.

Voor particuliere opdrachtgevers hanteren wij De Consumentenregeling 2013 (CR 2013). De CR 2013 bevat de algemene voorwaarden tussen Consument – Architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten.

Vis Restauratie Architecten is sinds 1986 lid van de Bond van Nederlandse Architecten en sinds 2008 lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). Ook worden wij erkend door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) als erkend-restauratie architect.

De heer ir. Laurens Vis staat ingeschreven bij de Stichting Bureau Architectenregister Nederland en is volledig gerechtigd en gekwalificeerd om het architectenberoep uit te oefenen.

logo_vawr
KWALITEITSLOGO-ERM-PMS-C