3D inmeten van monumenten

Voordelen 3D inmeten van monumenten

Het 3D inmeten van monumenten biedt met de juiste apparatuur nog meer voordelen dan bij het 3D inmeten van rechttoe- rechtaan bouwwerken. Voor de herbestemming en restauratie van monumenten is het een uitkomst waarbij die voordelen worden versterkt.

Voordelen 3D laserscannen van monumenten op een rij:

  • Exacte maten van monument beschikbaar
  • Nauwkeurige plattegronden
  • Scheefstand en verzakkingen worden zichtbaar
  • Voorkomt fouten in verdere bouwproces
  • Snelle uitvoering
  • Precies bij complexe vormen
  • Gefaseerde digitalisatie van tekeningen mogelijk

Verstandig om tekeningen monument te hebben

De kans dat er van monumenten geen tekeningen aanwezig zijn of digitale gegevens beschikbaar zijn, is aanwezig. Voordat het verplicht werd om bouwtekeningen in het gemeentelijk bouwarchief te bewaren en daar in te zien, konden eigenaren deze mee naar huis nemen.

Het is verstandig om over goede (digitale) tekeningen van het monument te beschikken. Bij monumenten is het bijvoorbeeld niet toegestaan om reparaties met open vuur uit te voeren. Alleen hoe vaak komt het niet voor dat er toch brand ontstaat tijdens uitvoeringswerkzaamheden. Voor het overleggen van gegevens aan de verzekering of het maken van een juiste reconstructie na brandschade mag een juiste digitale tekening niet ontbreken.

Van het hiernaast weergegeven monumentale pand in Haarlem waren geen bouwtekeningen aanwezig. Na een brand kon de kap gelukkig nog wel aan de hand van oude bouwsporen worden gereconstrueerd.

Verzakkingen, scheefstand en mankementen in beeld

Verzakkingen, scheefstand, funderingsproblemen en andere mankementen door de tand des tijds handmatig meten kost tijd. Inmeten met een 3D laserscan bij monumenten scheelt ten eerste in snelheid ten opzichte van het handmatige werk. Daarnaast zijn de nauwkeurigheid en gedetailleerde meetgegevens een uitkomst bij de restauratie. Verzakkingen of andere veranderingen die bij een visuele inspectie niet direct te zien zijn, ziet de 3D scanner wel. Bij een grondige analyse van de scan komen zo constructieve problemen beter aan het licht.

Exacte kopie van gebouw

Inmeten in 3D creëert een exacte kopie van een gebouw in een ‘puntenwolk’ van meetpunten. Het is tot op een tiende millimeter nauwkeurig en na het meten zijn er naast 2D bouwtekeningen tal van interessante digitale toepassingen, zoals een gevelfoto en een ingekleurd 3D-model mogelijk.

 

3D inmeten is volledig

Alle meetgegevens zijn opgeslagen in een bestand. Dus als later blijkt dat een maat die niet direct gebruikt is, toch nodig is om in te brengen in een plan of bouwtekening is het makkelijk om deze alsnog op te zoeken.

3D inmeten kerken en kloosters

Nauwkeurig inmeten van kerken en kloosters kan, wil je het goed doen, alleen maar met 3D scanapparatuur. Voor de restauratie van de daar vaak aanwezige ornamenten en beelden is 3D inmeten met een handheld scanner een manier om precieze vormen en details vast te leggen die bijvoorbeeld met de toepassing van een 3D printer veel nieuwe mogelijkheden biedt.

Stel hier uw vraag