Particulieren

Particulieren: verbouwen, restaureren en/of herbestemmen

Het verbouwen, restaureren of herbestemmen van een woonhuis, villa, kantoorgebouw of monumentaal pand vormt een goede uitdaging maar is in de praktijk een complexe aangelegenheid voor particulieren. Zo wordt u geconfronteerd met wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, eisen en uiteraard het beschikbare budget. Vis Architecten helpt u en geeft bij alle fases van het verbouwingsproces sturing, adviezen en begeleiding, dat bestaat uit 5 fases. Dit zijn:

Fase 1. De Voorbereidingsfase

De eerste stap bij het succesvol verbouwen, restaureren of herbestemmen van een pand is de voorbereidingsfase. Hierin worden uw wensen en de haalbaarheid zo volledig mogelijk in kaart.

De voorbereidingsfase bestaat uit verschillende onderdelen. Sommigen zijn verplicht, anderen optioneel of worden specifiek gevraagd voor bepaalde gebouwen of eisen en wensen van opdrachtgevers.

Lees meer

Fase 2. De Schetsfase

De tweede stap bij het succesvol verbouwen is het zo goed mogelijk in kaart brengen van de uitgangssituatie, aan de hand van metingen en archieftekeningen.

De afmetingen worden vastgelegd in een grafisch tekenprogramma en dit vormt de basis voor het voorlopig ontwerp. Tijdens de schetsfase wordt aan u vervolgens verschillende ontwerpen en mogelijkheden voorgelegd. Dit heeft 3 grote voordelen:

  1. Aan de hand van schetsen bepaalt u sneller wat u wilt, en wat juist niet.
  2. De verschillende ontwerpen worden gespiegeld aan uw Programma van Eisen. Past de verbouwing binnen bijvoorbeeld uw budget, de geschatte planning en de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw of monument?
  3. Door verschillende ontwerpen te bekijken komt u op ideeën waar uzelf misschien nooit aan gedacht had.

De schetsfase is daarmee echt een oriëntatiefase, waarin gezamenlijk de richting van de verbouwing of herbestemming wordt bepaald.

Lees meer

Fase 3. De Definitieve Ontwerpfase

Het Voorlopig Ontwerp uit de Schetsfase is vrij eenvoudig. U ziet de omvang van een ruimte en de geplande (nieuwe) indeling. Tijdens de Definitieve Ontwerpfase wordt dit geconcretiseren. Zo wordt samen bepaald welke materialen er gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld de vloeren, de muren en het dak.

Daarnaast wordt u uitgebreid geadviseerd over de verschillende (ver)bouwmogelijkheden, eventuele wet- en regelgeving en esthetische afwegingen. Een geslaagde verbouwing levert niet alleen praktische voordelen op, maar respecteert ook de uitstraling van uw pand.

De materiaalkeuzes worden verwerkt in de bouwtekeningen, die zo steeds completer worden. U ziet nu niet alleen de vorm van de ruimtes, maar ook de details.

Lees meer

Fase 4. Bestekfase

In het Definitieve Ontwerp is volledig duidelijk wat u laat verbouwen, met welke materialen en hoe het eindresultaat eruit gaat zien. Het ontwerp dient nog wel vertaald te worden naar de aannemer, zodat hij de plannen tot in detail kan uitvoeren. Dat gebeurt in de Bestekfase.

In de Bestekfase wordt vastgelegd wat de aannemer dient te doen. Zo wordt in het Bestek onder andere de te gebruiken materialen, de vereiste kwaliteit, maatvoeringen en eventueel uit te voeren herstelwerkzaamheden beschreven.

Lees meer

Fase 5. Uitvoeringsfase

De Uitvoeringsfase is de laatste stap bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle verbouwing. Na het toekennen van de Vergunningsaanvraag door uw Gemeente en het aanstellen van een aannemer, worden de bouw- of verbouwplannen eindelijk gerealiseerd. Ook tijdens deze fase adviseert en begeleidt Vis Architecten u intensief, bijvoorbeeld met het opstellen van Uitvoerings- en Revisietekeningen.

Tijdens de verbouwing loopt een aannemer soms tegen onverwachte situaties aan, die om specifieke bouwtekeningen vragen. Deze tekeningen heten Uitvoeringstekeningen en worden desgewenst opgesteld. Zo kan de aannemer de verbouwing probleemloos vervolgen.

Na afloop van de verbouwing kunnen er ook Revisietekeningen gemaakt worden. Dit zijn bouwtekeningen die de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie zichtbaar maken. Dit is bijvoorbeeld waardevol als er van het gebouw of monument geen (goede) bouwtekeningen meer bestaan.

Lees meer

Stel hier uw vraag