Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het getoonde materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Teksten, foto’s, ontwerpen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Vis Restauratie Architecten of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de houder(s) van het eigendomsrecht.

Vis Restauratie Architecten besteedt veel aandacht en zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de juiste gegevens op deze website. Wij geven echter geen enkele garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Vis Restauratie Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor de gevolgen van het gebruik hiervan. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht.

Vis Restauratie Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website of voor de schade die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van websites waarnaar wordt gelinkt of wordt verwezen. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Vis Restauratie Architecten behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 03 oktober 2017.