Subsidies voor monumenten

verduurzaming

Subsidies voor monumenten

Heeft u een monument onder uw hoede en is het toe aan onderhoud of een flinke opknapbeurt? Maar heeft u daar nog niet voldoende budget voor? Wellicht dat een subsidie u kan helpen. Vis Architecten kan u helpen bij het zoeken van geschikte subsidie(s), het invullen van de aanvraag en het leveren van de benodigde informatie.

 

SIM – Subsidie Instandhouding Monumenten

Ook dit jaar kunt u tussen 1 februari en 31 maart bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed subsidie aanvragen voor de instandhouding van uw rijksmonument. Voor de SIM komen rijksmonumenten in aanmerking die horen bij één van de volgende drie categorieën: gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Daarnaast is het een voorwaarde dat niet meer dan 50% van uw monument bewoond wordt en het ook oorspronkelijk geen woonfunctie had. Particuliere eigenaren van woonhuismonumenten kunnen een andere subsidie aanvragen: de Woonhuissubsidie (38% van de subsidiabele kosten). De steun van de SIM is gericht op het normale onderhoud, gebaseerd op een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar. Het opstellen van zo’n instandhoudingsplan en bijbehorende begroting is gehouden aan diverse kaders en mede daardoor geen sinecure. Vis Architecten heeft hier echter veel ervaring mee en kan u daar dus uitstekend bij helpen.

 

Kijk ook naar lokale of provinciale regelingen, ook als je geen monument bezit of beheert!

Er zijn vele mogelijkheden als het om financiële ondersteuning gaat bij werkzaamheden aan uw huis of gebouw. Het hoeft echt niet altijd om een monumentaal pand te gaan. En niet alleen de Rijksoverheid geeft subsidies. Uw gemeente en de provincie waarin u woont willen in de meeste gevallen ook graag dat huizen verduurzaamd worden, dus zullen ze dat stimuleren. Dit kan zijn via subsidies, maar het kan ook gaan om belastingvoordelen, vouchers, laagrentende leningen etc.

Waar kunt u dan meer informatie over die lokale regelingen vinden?

Vrijwel elke gemeente of provincie heeft op haar website wel een kopje ‘Producten’ of ‘Diensten’ staan. Vervolgens verschijnt er een lijst van diensten, vaak op alfabetische volgorde. Daarin treft u in 9 van de 10 gevallen het woord ‘Subsidies’ aan. Of gebruik de zoekfunctie om op ‘verduurzaming’ of ‘subsidie’ te zoeken.

 

Rijksmonumenten – woonhuiseigenaren:

Vanaf 1 maart t/m 30 april kunt u weer Woonhuissubsidie aanvragen. Het gaat om 38% van de subsidiabele kosten die u gemaakt heeft in het voorgaande jaar. U moet de werkzaamheden dus al uitgevoerd hebben. U gebruikt uw facturen als basis voor de aanvraag. Wilt u weten of uw kosten voor deze regeling in aanmerking komen? Ga dan naar de website van de RCE.

 

Duurzame energie en energiebesparing – de ISDE

Ook voor niet-monumentale panden zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Zeker als het gaat om verduurzaming. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen vanaf dit jaar, 2021, subsidie aanvragen voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen of een aansluiting op een warmtenet. Vooral de combinatie van 2 of meer maatregelen is gewenst. Dit kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, de ISDE.

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler en een warmtepomp. Daarbij kunnen zij vanaf 2021 ook een aanvraag indienen voor aansluiting op het warmtenet. En er is voor woningeigenaren ook subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.

Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE. Zo moet de eigenaar de koopwoning als hoofdverblijf hebben. En als een woningeigenaar in aanmerking wil komen voor een isolatiemaatregel, dan moet hij daarnaast nog voor minimaal 1 andere maatregel subsidie aanvragen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VVE’s, overheden en particuliere verhuurders. Voor deze doelgroep is er subsidie beschikbaar voor een warmtepomp en een zonneboiler.

VVE’s kunnen ook subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Het moet gaan om een appartementencomplex, waarvan de bewoners eigenaar zijn van het koopappartement én hoofdbewoner zijn. VvE’s kunnen nog tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Dit kunnen zij aanvragen via de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

 

Kerk of huis in regio Den Haag?

Bezit u een gemeentelijk monument in de regio Den Haag? Of beheert u een kerkgebouw met monumentenstatus in deze regio, en zoekt u een nieuwe functie voor het gebouw? Dan kan het interessant zijn om eens met het Fonds 1818 contact op te nemen. Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen. Zie deze website voor meer informatie.

 

Verduurzaming monumenten

Het isoleren van vloeren of wanden is niet zomaar mogelijk in een oud gebouw. Voor je het weet hoopt vocht zich op op de verkeerde plekken en kom je van de regen bijna letterlijk in de drup. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat oude gebouwen niet verduurzaamd kunnen worden. Zolang het maar gebeurt met kennis van zaken is er heel veel mogelijk. Heeft u een monument in uw beheer en wilt u gaan verduurzamen? Of denkt u dat verduurzamen wellicht niet eens mógelijk is? U kunt advies vragen aan Vis Architecten.

 

Tot slot

Er is dus een heel woud aan subsidies en allerhande financiële regelingen in Nederland als het gaat om bouwen, verbouwen, verduurzamen, monumenten of niet-monumenten. Komt u er niet uit? Vraag ons dan gerust om hulp.

Nog een laatste tip: bent u een stichting of vereniging en wilt u de toegankelijkheid van uw gebouw vergroten? Bijvoorbeeld door slechtzienden of rolstoelgebruikers beter te faciliteren. Kijk dan ook eens naar de ANWB.  Dat ligt misschien niet voor de hand, maar zo is dat vaak met fondsen en subsidies. Het ANWB heeft namelijk ook een apart fonds: het ANWB fonds. Zij ondersteunen diverse initiatieven die gebouwen en plaatsen toegankelijker maken voor bepaalde doelgroepen.

Wil je meer weten over de aanpak van Vis Restauratie Architecten?
Neem dan contact op:

Bel: 070 – 36 15 722
Mail: info@visarchitecten.nl

Lees ook over het bouwproces bij monumenten:

Voorbereidingsfase
Schetsfase
Definitief Ontwerpfase
Bestekfase
Uitvoeringsfase

Deel deze pagina