3D inmeten van omgeving of terrein

3D inmeten van omgeving of terrein

3D laserscannen brengt niet alleen gebouwen in kaart, het is ook een nauwgezette manier voor het 3D inmeten van omgeving of terrein. Waarbij de directe omgeving of het terrein rondom gebouwen in kaart wordt gebracht.

Veel extra meetinformatie over terrein

Een projectontwikkelaar met plannen voor de bebouwing van een terrein heeft met de 3D data van het inmeten alle informatie overzichtelijk. Meten met laserscanners gaat sneller dan handmatig inmeten en het bestand dat ontstaat na inmeten verschaft veel extra informatie over overige bebouwing op het terrein.

3D inmeten brengt de gevellijnen van naastgelegen panden, wegen en plek van begroeiing of bomen op het terrein exact in kaart. Na verwerking van de gegevens is snel een terreintekening beschikbaar.

Stel hier uw vraag