Bestekfase

Fase 4. De Bestekfase

Wilt u een monument, villa, woonhuis of kantoorpand laten verbouwen of herbestemmen, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Een verbouwing kost dan ook veel tijd en u verliest makkelijk het overzicht. Om de verbouwing of herbestemming succesvol en overzichtelijk te laten verlopen begeleidt Vis Architecten u aan de hand van 5 stappen. Dit zijn:

  1. Voorbereidingsfase
  2. Schetsfase
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase

De experts van Vis Architecten begeleiden en adviseren u tijdens alle fases van het bouwproces, zodat u altijd de beste keuzes maakt. De Bestekfase is de vierde fase in het bouwproces en volgt op de Definitieve Ontwerpfase. In de Bestekfase worden de gemaakte materiële en architectonische keuzes vertaald naar de aannemer. Zo weet de aannemer exact welke materialen gebruikt dienen te worden, op wat voor manier het aangebracht dient te worden en wat het kwaliteit dient te zijn.

Bestek / Werkomschrijving

In de Bestekfase wordt minutieus vastgelegd wat de aannemer moet doen. Zo wordt er omschreven in het Bestek of in de werkomschrijving onder andere de te gebruiken materialen, de vereiste kwaliteit, maatvoeringen en eventueel uit te voeren herstelwerkzaamheden.

Bestek
staten en lijsten.1

Staten en lijsten

Alle deuren en ramen worden vastgelegd in de Kozijnstaat en nauwgezet genoteerd aan welke eisen ze moeten voldoen. Daarbij kunt u denken aan het houtsoort en de vereiste kwaliteit, hang- en sluitwerk en schilderwerk. Zijn bestaande kozijnen toe aan onderhoud, dan worden die meegenomen. Is er bijvoorbeeld sprake van houtrot en moeten ze vervangen worden, of is een schilderbeurt voldoende? Een Kozijnstaat maakt het inzichtelijk.

Naast het bestek worden ook andere documenten opgesteld zoals een Kozijnstaat en een Ruimteboek. Hierin worden de ruimtes van het te verbouwen object bij naam benoemd, en worden de te gebruiken materialen en kwaliteitseisen vastgelegd.

Maar er zijn ook extra producten die soms nodig zijn, denk aan Kleurenstaten, Sanitairlijsten en Tegellijsten.

Met name bij grotere projecten zijn gedetailleerde Bestekken, Kozijnstaten en Ruimteboeken onmisbaar voor de aannemer. Diegene weet precies wat hem te doen staat en het sluit vergissingen uit.

Aanbesteding

Na het opstellen van het Bestek, de Kozijnstaat en het Ruimteboek is het tijd voor de Aanbesteding. Hierbij worden offertes aan bij verschillende aannemers aangevraagd, op basis van de bouwtekeningen en aanvullende stukken. Gezamenlijk wordt de partij die de verbouwing het beste kan uitvoeren gekozen.

Vis Architecten beschikt over een ruim netwerk van ervaren – en veelal gecertificeerde – aannemers, maar u kunt uiteraard ook zelf partijen aandragen. Op basis van onder meer het Definitieve Ontwerp, het Bestek en de Werkomschrijving kunnen geïnteresseerde aannemers een nauwkeurige offerte uitbrengen.

Tijdens de Aanbesteding is het Bestek een waardevol beschermingsmiddel voor u als opdrachtgever. Alles wat de aannemer moet (ver)bouwen, op welke wijze en met welke materialen staat zwart op wit in het Bestek. Daar kunnen dus geen toekomstige misverstanden over ontstaan.

aanbesteding

Definitieve keuze aannemer

Welke aannemer de verbouwing of herbestemming uiteindelijk uitvoert bepaalt u. Een belangrijk criterium is uiteraard de prijs- en kwaliteitverhouding, maar Vis Architecten adviseert u ook over de ervaringen met de aannemer en zijn visie op de bouwplannen.

Vindt u de partij waar u vertrouwen in heeft? Dan ligt de weg naar een succesvolle verbouwing voor u open. Daarmee houdt de verantwoordelijkheid van Vis Architecten echter nog niet op, want er wordt ook toegezien dat alles goed wordt uitgevoerd.

Stel hier uw vraag