3D laserscan naar BIM

Van 3D laserscan naar BIM

Het BIM, Bouwwerk Informatie Model, is de encyclopedie, of het paspoort, met alle gegevens van een gebouw in de vorm van een 3D model, waar verschillende betrokken partijen, zoals de architect, de aannemer, of de installateur gegevens uit kunnen halen en in kunnen brengen. Het is belangrijk dat dit door iedereen in dezelfde digitale vorm gebeurt.

3D inmeten voor BIM

Nadat de 3D laserscanner het meetwerk heeft gedaan moet de architect of uitvoerder de maatvoering eerst verwerken in een ander programma. Een scan met meetgegevens rechtstreeks in het BIM inbrengen is (nog) niet mogelijk. Eenmaal in het model is de volledigheid van de meetgegevens na 3D inmeten wel een uitstekende en uniforme bron waaruit verschillende partijen die betrokken zijn bij de restauratie of bouw uit kunnen putten.
(Mogelijk afbeelding voorbeeldproject of iets gerelateerd aan BIM)

Tekst

TEKST

Tekst

Tekst

Wil u meer weten over de aanpak van Vis Architecten? Neem dan contact op:

Lees ook over het bouwproces bij monumenten

  1. Voorbereidingsfase
  2. Schetsfase
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase