NEN 2580: inmeten met meetcertificaat

Meten volgens NEN 2580

NEN 2580 is de Nederlandse norm voor het meten van de inhoud en vloeroppervlakten van gebouwen en terreinen. In de norm staat precies beschreven hoe deze berekend dienen te worden, inclusief termen, definities en bepalingsmethoden.

NEN 2580 maakt onderscheid tussen:

 • bruto vloeroppervlak (BVO)
 • netto vloeroppervlak (NVO)
 • verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)
 • gebruiksoppervlak (GO)

Bedrijven, organisaties en eigenaren van gebouwen werken op deze manier met dezelfde maatvoering en dezelfde begrippen. In een meetrapport of NEN2580-certificaat is de maatvoering van het pand opgeslagen.

Voordelen van een meetrapport conform NEN 2580

 • snel inzicht in oppervlakte en inhoud vastgoed
 • duidelijkheid verhuurbaar vloeroppervlak
 • zekerheid bij vaststellen huurprijs
 • zekerheid bij herzien huurprijs
 • correcte taxatie van het gebouw
 • duidelijkheid bij verdeling van servicekosten
 • zekerheid bij WOZ- en BAG-vraagstukken

Het meetrapport conform NEN 2580

Een standaard meetrapport volgens NEN 2580 bestaat niet. In overleg met de opdrachtgever worden de verschillende mogelijkheden doorgesproken, zodat het uiteindelijke rapport het beste aansluit bij de wensen.

Het meetrapport dat onderstaande onderdelen bevat, geeft altijd een duidelijke specificatie van ieder type vloeroppervlak en de verdeling van oppervlakte en gebruikersfuncties in het pand:

 • officieel meetcertificaat type A of type B
 • uitgebreide meetstaat met alle verhuurbare en niet-verhuurbare vloeroppervlakten (BVO en VVO)
 • verdeelstaat (optioneel)
 • plattegrondtekeningen en/of vlakkentekening
definitief nieuw.2
papier A

Meetcertificaat type A met 3D-laserscan op locatie

Een meetcertificaat van het type A is opgesteld op basis van een controle van de afmetingen en het ruimtegebruik van het pand op locatie. Dat gebeurt door het 3D inmeten of laserscannen van het gebouw. Met behulp van deze zeer precieze, betrouwbare metingen zijn berekeningen van de oppervlakten en inhoud volgens NEN 2580 snel te maken.

Na controle van de reeds aanwezige bestaande tekeningen worden deze na de scan indien nodig aangepast. Dit meetcertificaat is bij uitstek geschikt voor monumenten, waar gedetailleerde data nodig zijn en tekeningen niet altijd voorhanden zijn.

Meetcertificaat type B op basis van tekeningen

Een meetcertificaat van het type B wordt opgesteld op basis van metingen van aangeleverde tekeningen en uitgewerkt in AutoCad zonder locatiebezoek en controle. Het nadeel hierbij is dat de mogelijkheid bestaat dat de gemeten oppervlakten afwijken van de werkelijke situatie. Ook het aangenomen ruimtegebruik kan afwijken van de daadwerkelijke situatie.

papier B

Stel hier uw vraag