Cultuurhistorie & Erfgoedbeheer

Mogelijkheden bij monumenten

Bezit of beheert u een monumentaal pand en twijfelt u over de herbestemming?  Met Cultuurhistorisch Onderzoek en Erfgoedbeheer van Vis Restauratie Architecten beschikt u over een helder overzicht van alle mogelijkheden en maakt u een afgewogen oordeel.

Wat doet u als vastgoedontwikkelaar, woningbouwvereniging of stichting als u de beschikking krijgt over een nieuw monument: conserveren, restaureren of slopen? En mag dat zomaar? In veel gevallen zijn de regels niet meteen duidelijk en dit heeft consequenties voor de invulling van een monument.

Twijfelt u over de nieuwe bestemming van een monument, maak dan een afgewogen keuze op basis van uitgebreid architectonisch onderzoek. Vis Restauratie Architecten helpt u daarbij. Met een Cultuurhistorisch Onderzoek en Erfgoedbeheer ontdekt u precies welke bestemmeningen geoorloofd zijn, wat wel of niet veranderd mag worden en welke kansen een monumentaal pand biedt. De bevindingen ontvangt u in een helder en praktisch rapport, met tekst, beeld en tekeningen.

Cultuurhistorisch onderzoek en erfgoedbeheer in de praktijk

Een Cultuurhistorisch Onderzoek van Vis Restauratie Architecten bestaat uit 3 stappen.

  1. In de eerste stap beschrijven we de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit van het monument, inclusief de omgeving.
  2. Daarna kijken we naar de kansen en randvoorwaarden voor het herbestemmen van het pand. Wat mag er bijvoorbeeld wel en niet veranderd worden en wat is een geschikte bestemming?
  3. Als laatste vatten we de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit samen in een waardestelling.

Met de conclusies uit het adviesrapport kunt u de historische waarden tijdens verbouwing bewaken. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming en modernisering. U heeft zo een compleet beeld van het monument en zijn mogelijkheden en kansen.

Herbestemmingsonderzoek voor monumenten

Een belangrijk onderdeel van het Cultuurhistorisch Onderzoek is het Herbestemmingsonderzoek.  Herbestemmen is een interessante mogelijkheid om erfgoed voor verval te behouden. Bovendien bespaart u na een herbestemming  vaak op onderhoud en maandelijkse kosten. De beste nieuwe functie voor een object is echter niet altijd duidelijk en u heeft te maken met wet- en regelgeving.

Een Herbestemmingsonderzoek maakt duidelijk of een herbestemming haalbaar is. Ook laat het de consequenties van mogelijk nieuwe bestemmingen voor het pand en zijn omgeving zien. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de risico’s en kansen.

Bent u al overtuigd van de nieuwe bestemming van uw monument? Ook dan is een Herbestemmingsonderzoek de investering vaak waard. Per scenario krijgt u een beeld van de investeringen voor onderhoud en mogelijke subsidies waar u voor in aanmerking komt.

Met de conclusies uit het Herbestemmingsonderzoek weet u wat er realistisch is in de huidige markt en komt u wellicht tot nieuwe inzichten. Het kan u tienduizenden euro’s besparen.

Waardestelling onderbouwt monumentale waarde vastgoed

Na het Cultuurhistorisch Onderzoek en Herbestemmingsonderzoek volgt de Waardestelling. Hierin onderbouwen we de monumentale waarde van uw vastgoed en maken het inzichtelijk, onder andere in een waardestellingsplattegrond. Deze plattegrond kan als basis dienen voor de daadwerkelijke restauratie van het pand.

Cultuurhistorisch Onderzoek: al onze kennis in een praktisch rapport

Bij het restaureren en herbestemmen van een monumentaal pand komt veel kijken. Wilt u de juiste keuzes maken, op basis van feiten? Kies dan voor Cultuurhistorisch Onderzoek en Erfgoedbeheer van Vis Restauratie Architecten. Dan krijgt u onze kennis en tientallen jaren praktijkervaring er kosteloos bij.

Met een Cultuurhistorisch Onderzoek krijgt u een helder beeld van alle aspecten die te maken hebben met de herbestemming van uw vastgoed. Restauratiekosten, relevante regelgeving, mogelijke nieuwe functies en begrotingen op het gebied van investering en exploitatie: maak verantwoorde keuzes en voorkom dure vergissingen. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Stel hier uw vraag