Verduurzaming

Monumentaal vastgoed verduurzamen

Een monument verduurzamen is een complexe aangelegenheid. Vis Restauratie Architecten is specialist in verduurzaming van monumentale panden. Bespaar geld, verbeter het binnenklimaat en waarborg de monumentale waarde van uw onroerend goed.

Monumentale panden spreken tot de verbeelding en verrijken het aangezicht van een stad of dorp. Monumenten zijn echter zelden duurzaam. Zo past de huidige functie van een monumentaal pand vaak niet bij zijn oorspronkelijke bestemming, zijn ruimtes te groot en plafonds te hoog. Ook ligt het energieverbruik vaak hoog, omdat men vroeger veel minder rekening hield met het gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Bezit of beheert u als vastgoedontwikkelaar, woningbouwvereniging of stichting een of meerdere monumenten die u wilt verduurzamen? Dan is het essentieel om te voldoen aan de minimale wettelijke eisen, zonder afbreuk te doen aan de bouwhistorische waarde van een object. Bovendien moet het betaalbaar blijven.

Innovatieve oplossingen voor verduurzamen monumenten

Vis Restauratie Architecten is specialist in verduurzaming van monumentale panden. Met onze geïntegreerde en innovatieve aanpak bespaart u geld, beperkt u de CO2-uitstoot  en waarborgt u de monumentale waarde van uw vastgoed. En er zijn meer voordelen:

– Realiseer een gezond werk- en leefklimaat

– Verlaag de exploitatiekosten van een pand of een reeks panden

– Voldoe aan de wettelijke eisen voor monumenten

– Lever een maatschappelijke bijdrage aan een duurzame wereld

Monumenten verduurzamen, zo pakken we het aan

Bij het verduurzamen van monumentale panden brengen we allereerst de bestaande toestand in kaart. Dit is belangrijk om de hun culturele en historische waarde te inventariseren en vast te leggen.

Bij het vastleggen van de huidige toestand kijken we onder andere naar de stedelijke context en de bereikbaarheid en huidige functies van objecten. Ook maken we gedetailleerde tekeningen van onder andere gevels, dwarsdoorsnedes en structuren van panden en woningen.

Voor een optimale renovatie betrekken we soms de omgeving in de inventarisatie. Het in ere herstellen van historische kenmerken kan de eenheid in een wijk aanzienlijk vergroten. Verduurzamen heeft daardoor niet alleen praktische, maar ook esthetische meerwaarde.

Bouwtechnische uitdagingen bij verduurzaming monumentale panden

Het beoogde eindresultaat van de renovatie schetsen we in de Nieuwe Toestand. Aan de hand van tekeningen en schriftelijke toelichtingen ziet u op hoofdlijnen en in detail de boogde uitkomst van de renovatie.  Deze tekeningen zijn tevens nodig voor het aanvragen van een bouwvergunning bij de gemeente.

Desgewenst werken we verschillende scenario’s uit. Zo ziet u in een oogopslag welke duurzaamheidsoplossingen het beste passen bij uw monumentale pand(en).

Bij het verduurzamen van monumenten zijn er altijd bouwtechnische uitdagingen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van dakkappelen. Hier maken we speciale tekeningen voor, de zogenaamde Principedetails.

Principedetails gelden voor meerdere objecten en zijn tekeningen op hoofdlijnen. De realisatie ervan is in handen van de aannemer.

Monumenten verduurzamen en het energielabel

Alle gebouwen in Nederland hebben in 2015 een tijdelijk Energielabel gekregen. Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning, kantoor of monument is.

Het Energielabel is niet verplicht voor monumenten, maar het biedt wel voordelen. Zo maakt u toekomstige huurders of kopers inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen er genomen zijn en nog uitgevoerd kunnen worden. Ook kunnen geïnteresseerden panden makkelijker vergelijken, op basis van het energielabel.

De experts van Vis Restauratie Architecten helpen u bij het verbeteren van uw energielabel. Zo maakt u de jaarlijkse besparing inzichtelijk en kunt u de investering en de terugverdientijd onderbouwen. Het helpt u bij het gericht aan de slag gaan met energie besparen.

Profiteer van subsidies bij renovatie monument

Bouwvergunningen zijn essentieel voor een vlekkeloze renovatie. Beschikt u niet over de juiste papieren, dan kan de gemeente de werkzaamheden stilleggen en wordt u in het vervolgtraject veel strenger gecontroleerd. Vis Restauratie Architecten helpt u bij het aanvragen van de juiste vergunningen, zodat dit meteen  goed gebeurt en u geen vertraging oploopt.

In bepaalde gevallen heeft u recht op subsidie bij het renoveren van een monument. Dit is afhankelijk van onder andere het soort werkzaamheden, de subsidieregeling en het type monument.

Met tientallen jaren ervaring kennen Vis Architecten de verschillende subsidiemogelijkheden en helpen we u bij het aanvragen. Profiteer van de mogelijkheden en laat geen geld liggen.

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) houdt uw vastgoed in topconditie

Om de conditie van uw duurzame monumenten te bewaken en grip te houden op noodzakelijk onderhoud, is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) essentieel. We helpen u bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van het MJOP. Daarbij houden we rekening met uw vastgoedbeleid, de beschikbare financiële middelen en de concrete uitvoering van het plan.

Een MJOP van Vis Restauratie Architecten biedt u de volgende voordelen:

– inzicht in de onderhoudskosten van uw monument over langere tijd

– inzicht in noodzakelijke maatregelen om onderhoud op termijn te kunnen uitvoeren

– een overzichtelijke en uitvoerbare jaarplanning voor onderhoud

– Snellere uitvoering van onderhoud

In een persoonlijk gesprek vertellen we u graag meer over onze duurzame oplossingen voor monumenten en het MJOP.

We vertellen u graag meer over het renoveren van monumentale panden

Met het renoveren van monumenten bespaart u geld, verbetert u het binnenklimaat en waarborgt u de monumentale waarde van uw vastgoed. Als specialist in verduurzaming van monumentale panden vertellen we u graag meer over de mogelijkheden en onze realistische en innovatieve aanpak.

Stel hier uw vraag