Renoveren & restaureren

Renoveren en restaureren van gemeentelijke monumenten

Bezit of beheert u woningen of bedrijfspanden van monumentale waarde, dan brengt dat extra verantwoordelijkheden met zich mee. Mogelijk zijn ze in slechte staat en moeten ze gerenoveerd worden. Of past hun huidige staat en indeling niet meer bij deze tijd en is herbestemming noodzakelijk. In deze gevallen helpt Vis Restauratie Architecten u graag met het renoveren en restaureren van uw monumenten.

Het renoveren en restaureren van monumentaal vastgoed is vaak een samenspel tussen de gemeente, opdrachtgever, bouwbedrijf en architect. Met tientallen jaren ervaring Vis Restauratie Architecten de belangen van alle partijen en brengen we complexe renovatieprojecten tot een succesvol einde. Dit doen we aan de hand van een praktisch stappenplan, dat er als volgt uitziet:

  1. Voorbereiding
  2. Schetsplan
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase

Stap 1: de Voorbereiding

Het succesvolle renoveren en restaureren begint met de juiste voorbereiding. Daarbij kijken we allereerst naar uw wensen, de panden en de kansen en mogelijkheden die ze bieden. Verplicht de Gemeente een Bouwhistorisch Onderzoek, dan kunnen we deze voor u uitvoeren. Ook kijken we naar oplossingen op het vlak van Verduurzaming en Cultuurhistorie en Erfgoedbeheer.

Bij het renoveren en restaureren van een monument zijn veel partijen betrokken. Voor een optimaal resultaat moeten ze op een lijn zitten en hierin speelt Vis Restauratie Architecten een sturende rol. Met tientallen jaren ervaring kennen we de verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle partijen en houden we hier rekening mee in onze plannen en communicatie. Zo is de kans op vertragingen minimaal en voert iedereen zijn werk goed uit.

Stap 2: Schetsplan

Bij het bouwen of verbouwen van vastgoed is meestal een vergunning nodig. Dit geldt helemaal voor het renoveren en restaureren van monumentale panden. Door het vooraf indienen van een Schetsplan bekijken we met de Gemeente voor welke activiteiten vergunningen vereist zijn. In sommige gevallen is, naast een vergunning, ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig om het plan te kunnen realiseren.

Het opstellen van een Schetsplan kost tijd, maar in de formele procedure verdient u dit ruimschoots terug.

Stap 3: Definitief ontwerpfase

Het renoveren en restaureren van een monument kan vaak op verschillende manieren. De diverse scenario’s verwerken we in voorlopige ontwerpen. Zodra u een voorlopig ontwerp heeft gekozen en goedgekeurd volgt het Definitief ontwerp, waarin we de details uitwerken. Zo maken we onder andere gedetailleerde tekeningen, tekenen we alle maten in en maken we gezamenlijk materiaalkeuzes.

Een goed definitief ontwerp beantwoordt al uw vragen over de renovatie en restauratie van het vastgoed. Ook kunt u het toetsen aan uw programma van eisen. Gaat u akkoord met het definitief ontwerp, dan dienen we de bouwaanvraag in.

Stap 4: Bestekfase

De Bestekfase is de voorbereiding voor de uitvoering van het renoveren en restaureren van uw pand of panden. Deze fase volgt op de goedkeuring van de bouwplannen door de gemeente. In de bestekfase maken we bruikbare tekeningen voor de aannemer, zodat deze de bouwkosten kan beoordelen.

Met de tekeningen kunt u offertes aanvragen bij meerdere uitvoerders. Op basis van het bestek en de tekeningen bepalen zij hun prijs en kunt u de opdracht toekennen aan de beste partij. Desgewenst spelen we hierin een bemiddelende rol.

Stap 5: Uitvoeringsfase

Zodra de contracten zijn getekend kan de aannemer aan de slag met het renoveren en restaureren van uw pand of panden. Daarbij heeft hij – afhankelijk van de omvang van het project – bouwvoorbereidingstekeningen of werktekeningen nodig.

Vis Restauratie Architecten stelt de bouwtekeningen voor u op en de aannemer gebruikt ze voor het bepalen van – bijvoorbeeld – de plaatsing van ramen en deuren, het verhogen van een dak of het plaatsen van een dakkapel. Zijn er aanvullende tekeningen nodig, dan verzorgen we deze ook.

Schakel een bouwkundig specialist in voor renoveren en restaureren van uw vastgoed

Monumentale vastgoed professioneel en vakkundig renoveren en restaureren is een complexe aangelegenheid. Naast architectonische kennis is projectmanagement en ervaring met het renoveren en restaureren van Gemeentelijke monumenten minsten zo belangrijk.

Vis Restauratie Architecten maakt uw oude panden weer exploiteerbaar, met behoud van hun authentieke en kenmerkende details. Kies daarom voor het renoveren en restaureren door dé experts. Dan krijgt u onze kennis en tientallen jaren praktijkervaring er kosteloos bij.

Wil je meer weten over de aanpak van Vis Restauratie Architecten? Neem dan contact op: