Woningcorporaties

Woningcorporaties

Vis Architecten heeft goede ervaring met het renoveren van woningbouwcomplexen van woningcorporaties.

Neem als voorbeeld de wijk Oostdorp te Wassenaar.

In het verleden zijn er diverse wijzigingen aangebracht waardoor de eenheid en architectonische uitstraling van de woningen en het complex is aangetast. Daarnaast zijn huizen gedurende de jaren meerdere malen verbeterd, hierbij is over het algemeen gekeken naar de bouwkosten en onderhoudsarme maatregelen in plaats van naar de eenheid en architectonische uitstraling. Vaak is er gekozen voor kunststof, zijn oorspronkelijke raamindelingen verdwenen en is er gebruik gemaakt van het toepassen van betonpannen. Deze diverse maatregelen hebben er aan bijgedragen dat de uitstraling sterk is verarmd.

Vis Architecten tracht het oorspronkelijke karakter van monumentale woningen weer te laten spreken terwijl het energetische comfort wordt verbeterd.

Voor en Na

Stel hier uw vraag