Restauratie

Restaureren van oude gebouwen

Een restauratie begint vaak met het verbeteren van de (vaak slechte) staat van een gebouw, of de aanpassing aan een nieuwe functie. Restaureren kent een zeer technische kant, waarin kennis van de bouwconstructie en van de toegepaste materialen heel belangrijk is.

Daarnaast vereist het inpassen van een nieuwe functie kennis van de geschiedenis van het gebouw. Hiermee wordt voorkomen dat ondoordachte oplossingen worden voorgesteld die ten koste gaan van monumentale onderdelen. Dit betekent dat voorafgaand aan een restauratie kennis verzameld moet worden over de historie en de veranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Steeds vaker wordt dan ook door diverse instanties als de gemeente of monumentenzorg om een bouwhistorisch onderzoek gevraagd.

Respect voor het bestaande

Respect voor het bestaande gebouw is een voorwaarde. ‘Behouden gaat voor vernieuwen’ is één van de grondregels van de (huidige) restauratiefilosofie. Het gaat er bij restauratie niet om een gebouw naar zijn oorspronkelijke verschijningsvorm terug te brengen, maar om het behouden van wat er is. Maar ook om de veranderingen die hebben plaatsgevonden herkenbaar te laten zijn zodat we de geschiedenis van een gebouw kunnen aflezen. Slechts duidelijke verstoringen en technische onvolkomenheden kunnen worden vervangen.

Visie

Bij een nieuwe opdracht wordt zoveel mogelijk informatie over het gebouw verzameld. Op basis van deze gegevens en het Programma van Eisen wordt een restauratieplan opgesteld met zoveel mogelijk respect voor het gebouw. We proberen de mogelijkheden van het bestaande uit te buiten en de karakteristieken van het monument te laten spreken. Daarbij wordt gekozen voor goede technische en duurzame oplossingen, zodat monumenten ook voor de volgende generaties worden bewaard.

Stel hier uw vraag