Uitvoeringsfase

Fase 5. Uitvoeringsfase

De verbouwing of herbestemming van een kantoorpand, woonhuis, villa of monument is een complex en tijdrovend proces. Om het overzicht te bewaren en de kosten in de hand te houden begeleidt Vis Restauratie u aan de hand van 5 overzichtelijke fases. Dit zijn:

  1. Voorbereidingsfase
  2. Schetsfase
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase

Uitvoering

De Uitvoeringsfase is de laatste stap bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle verbouwing. Na het toekennen van de Vergunningsaanvraag door uw Gemeente en het aanstellen van een aannemer, worden de bouw- of verbouwplannen eindelijk gerealiseerd. Ook tijdens deze fase adviseert en begeleidt Vis Architecten u intensief, bijvoorbeeld met het opstellen van Uitvoerings- en Revisietekeningen en het verzorgen van de bouwvergaderingen.

Tijdens de verbouwing loopt een aannemer soms tegen onverwachte situaties aan, die om specifieke bouwtekeningen vragen. Deze tekeningen heten Uitvoeringstekeningen en die worden desgewenst voor u opgesteld. Zo kan de aannemer de verbouwing probleemloos vervolgen.

Na afloop van de verbouwing is het soms noodzakelijk om Revisietekeningen te maken. Dit zijn bouwtekeningen die de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie zichtbaar maken. Dit is bijvoorbeeld waardevol als er van het gebouw of monument geen goede bouwtekeningen meer zijn of een verbouwing gedocumenteerd dient te worden.

uitvoering nieuw
toezicht

Directievoering en Toezicht

Vis Architecten voert uw verbouwing niet zelf uit, maar dat betekent niet dat onze verantwoordelijkheden ophouden na het aanstellen van een aannemer. Tijdens het bouwproces wordt de uitvoering nauwlettend in de gaten gehouden met Directievoering en Toezicht.

Directievoering is het overleg dat namens u met de aannemer gevoerd wordt. Zo wordt er tijdens de bouw- en directievergaderingen onder andere de praktische en financiële voortgang van het project besproken.

Toezicht is het overleg dat als Architectenbureau gevoerd wordt met de aannemer. Komt hij zijn afspraken na? Voert hij de verbouwing uit zoals vastgelegd in de Bestektekeningen? En wordt het project op tijd en binnen het budget afgerond? Uw belangen wordt tijdens de uitvoering zeer serieus bevonden en daarom wordt de bouwlocatie regelmatig bezocht.

Over het aantal uur Toezicht en Directievoering worden vooraf afspraken gemaakt en dit varieert van een paar uur tot een of meerdere dagen in de week.

Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP)

Vis Architecten stelt alles in het werk om uw verbouwing succesvol te laten verlopen. Zijn de werkzaamheden voltooid en bent u tevreden met het eindresultaat, dan houden onze werkzaamheden in principe op. Wilt u echter zeker zijn van een blijvend mooi resultaat? Dan wordt een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) aangeraden.

In het MJOP wordt aan u een advies gegeven over het beheer en onderhoud van uw verbouwde kantoorpand, woonhuis, villa of monument. Op basis van uw wensen, verwachtingen en beschikbare budget wordt een jaarlijkse planning op voor het onderhoud opgesteld van bijvoorbeeld het schilderwerk. Daarnaast wordt een gedetailleerde kostenberekening en begroting gemaakt, zodat u precies weet voor welk jaarbedrag uw pand in perfecte staat blijft.

Is de verbouwing van uw kantoorpand, woonhuis, villa of monument niet door Vis Architecten begeleid? Ook dan kunt u bij ons terecht voor een MJOP. In dat geval wordt een aanvullende Gebrekenlijst opgesteld, met daarin een overzicht van zichtbare en onzichtbare tekortkomingen aan het pand.

MJOP.1

Uitvoeringsfase, Toezicht en Meerjaren Onderhouds Planning voor blijvend resultaat

De Uitvoeringsfase is de laatste fase bij de verbouwing of herbestemming van uw kantoorpand, woonhuis, villa of monument. Hoewel de werkzaamheden tijdens deze fase hoofdzakelijk bij de aannemer liggen, speelt Vis Architecten ook nu een belangrijke rol. Zo wordt er gezorgd via Toezicht en Directievoering dat de verbouwing volgens afspraak verloopt en binnen het budget blijft. Met de Meerjaren Onderhouds Planning weet u ook na de verbouwing hoe u het object het beste onderhoudt. Daarmee bent u klaar voor de toekomst.

Stel hier uw vraag