3D-laserscan woningbouw

3D-inmeten zorgt voor hoogwaardige restauraties van gebouwen

3D-inmeten van gebouwen met laserscanners is aan een opmars bezig in de bouwwereld. Vis Architecten omarmt het 3D-laserscannen en de vele voordelen die het biedt voor de restauratie-architect ten opzichte van traditioneel meetwerk. Voor klanten, opdrachtgevers en eigenaren van panden betalen die voordelen zich uit in weinig overlast, snelheid, het verkleinen van bouwfouten, kwalitatief hoogwaardige restauraties en visuele mogelijkheden.

3D-inmeten van monumenten en gebouwen, terreinen, gevels, ornamenten en kantoorgebouwen is snel, foutloos, nauwkeurig en kent veel toepassingen voor de verdere verwerking in 2D- bouwtekeningenen 3D-visualisaties.

3D-laserscan i.c.m. Revit

Meerwaarde bij monumenten, gevels en ornamenten

Voor de restauratievoorbereiding van monumentale panden bieden de miljarden meetpunten die een 3D-meetscan digitaal opslaat een grote meerwaarde. Van monumentale panden zijn niet altijd tekeningen beschikbaar. De 3D-laserscan slaat geen meetgegeven over en het bestand met de meetdata kan als onderlegger dienen voor verdere verwerking als bouwtekening of 3D-model.

Zowel in de panden als bij monumentale gevels merkt een 3D-scanner exact gebreken en de plek van scheuren, verzakkingen en andere mankementen op, die soms bij een visuele inspectie niet naar voren komen. Dit overzicht zorgt voor een betere restauratie en beperking van verrassingen die kunnen leiden tot meerwerk en extra kosten.

De nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die een 3D-scan van een bouwkundig ornament vastlegt, maakt dat het beter is beschermd tegen beschadiging, diefstal en bijvoorbeeld met een 3D-printer is te reproduceren en te herstellen.

Meten volgens norm NEN2580

Vastgoedeigenaren die zeker willen zijn van welke oppervlakten zij bezitten en bijvoorbeeld van wat de verhuurbare ruimte is, zijn met een meetcertificaat volgens de NEN2580 norm en ingemeten met een 3D-laserscanner verzekerd van betrouwbare metingen en berekeningen. Dat kan met de scanner snel en zonder veel overlast voor huurders.

Er is een behoorlijk scala aan mogelijkheden die het 3D-laserscannen biedt. Op de website staat een uitgebreide uitleg over de voordelen en de methode van 3D-inmeten en voorbeelden bij welke projecten en op welke manier 3D-scans toe te passen zijn.

E-mail: o.vis@visarchitecten.nl Tel: 070 - 361 5722

Deel deze pagina

Leave a Comment

Your email address will not be published.