Foto’s van de restauratie

Johan de Witthuis – Den Haag

Opdracht: Restauratie en verduurzaming

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Tweede restauratie door Vis Architecten

Het Johan de Witthuis is goed bekend bij Vis Architecten. Al eerder, in 2003 is een restauratieplan opgesteld en de uitvoering hiervan begeleid.

Toen zijn de verscholen zeventiende-eeuws tegelwanden in het souterrain en de beschilderde balkenfonds op de eerste verdieping weer tevoorschijn gebracht en gerestaureerd. De zolderverdieping kreeg een nieuwe indeling passend bij de functie als workshop- en vergaderruimte. Bovendien zijn door het hele pand datakabels aangebracht, een luchtverwarmingssysteem en is de brandveiligheid en beveiliging verbeterd.

Zie voor foto’s en uitleg over de voorgaande restauratie hier.

Weer terug in het Johan de Witthuis in 2020

Aan de Kneuterdijk in Den Haag heeft Vis Architecten een groot onderhouds- en verduurzamingsplan van het Johan de Witthuis ontworpen en begeleid. Het is een gebouw waarin weelderige achttiende-eeuwse interieurs als vanzelfsprekend samengaan met zeventiende-eeuwse plafonds en een variëteit aan tegels. Het grotendeels 17e -eeuwse gebouw, ontworpen door Pieter Post, is één van de best bewaard gebleven voorbeelden van het Hollands Classicisme. Een prachtig monument dat gebruikt wordt als locatie voor representatieve ontvangsten en als vergaderruimte voor alle departementen van het Rijk.

Verduurzaming: isolatie van het dak en aanbrengen Van Ruysdaelglas

Om het gebruik van het Johan de Witthuis als vergader- en receptieruimte ook in de toekomst comfortabel te houden werd het noodzakelijk enkele energie besparende maatregelen te treffen, zonder de monumentale waarden aan te tasten. De belangrijkste maatregel is het isoleren van de kap. Gekozen is om aan de buitenkant op het dakbeschot EPS platen aan te brengen, overeenkomstig de aanbevelingen van de bouwfysisch adviseur. Gelukkig gaven de diepe dakgoten voldoende ruimte om deze verdikking van het dak toe te staan. Al het lood van de dakgoten, nokken en dakkappellen is vervangen. De aanwezige dakpannen zijn zoveel mogelijk hergebruikt. Alle ramen op de zolderverdieping zijn vervangen door nieuwe ramen, met exact dezelfde afmetingen en roedeverdeling, maar met isolerend Van Ruysdaelglas in plaats van gewoon enkel glas.

Innovatieve aanpak met een bouwplaats op hoogte

Een groot deel van de werkzaamheden speelden zich op en rond het dak af. Daarom kwam de aannemer met het voorstel om aan de achterzijde tussen de vleugels een werkplateau ter hoogte van de goten aan te brengen. Materialen werden daar naartoe af- en aangevoerd met behulp van een kraan of lier. Dit versnelde het bouwproces en beperkte de overlast voor de gebruiker en omwonenden aanzienlijk.

Vliering

De vliering bevindt zich halverwege de kap en herbergt diverse installaties, waaronder de Luchtbehandelingskast (LBK). Vanwege klachten over het geluid dat de luchtbehandeling veroorzaakt in de verdieping eronder (zolderverdieping) is besloten van deze gelegenheid gebruik te maken om daar wat aan te doen. Een extra vloer met isolatie bovenop de vlieringvloer, gecombineerd met isolatie rondom de diverse luchtkanalen leverden de gewenste rust en stilte op.

Metsel- en voegwerk

Op diverse plekken aan de gevel, met name aan de achtergevel (zuidkant), was het voegwerk in slechte staat. Enkele muurankers roestten en drukten het metselwerk naar buiten. De meest zichtbare gevels, aan de voor- en zijkant van het gebouw, zijn eerst gereinigd door middel van kalkwassen. Waar nodig is voegwerk uitgehakt en opnieuw aangebracht. De roestende muurankers zijn behandeld en het metselwerk is daar ingeboet.

metsel en voegwerk

Schilderwerk, binnen en buiten

Als onderdeel van het regulier onderhoud is tijdens dit project ook al het schilderwerk uitgevoerd. Zowel binnen als buiten heeft al het houtwerk een grondige behandeling gekregen, evenals het aanwezige ijzerwerk (balkonhek o.a.). Daar waar nodig zijn rotte plekken vakkundig hersteld door de aannemer en schilder. Binnen is in enkele ruimtes voor twee kleurtonen gekozen, die niet afwijken van de reeds aanwezige kleur, maar wel beter passen bij de historische plafonds en/of de schaduwwerking in de lambrisering en deuren benadrukken. Ook zijn de diverse marmer imitaties nagelopen door de schilder op herstel van de ergste beschadigingen.

Souterrain

In het souterrain is een variëteit aan werkzaamheden uitgevoerd, van herstel kastdeuren, aanbrengen van vochtwerende systemen op de buitenmuur tot aan herstel van de tegelwanden op enkele plekken en het reinigen van de marmeren vloeren.

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina