Foto’s van het hofje

Zuiderhofje – Haarlem

Opdracht: inmeten 3D laserscanner en uittekenen

Opdrachtgever: regenten en regentessen van het Zuiderhofje

 

In 2020 werd door de regenten en regentessen van het Zuiderhofje in Haarlem aan Vis Architecten de opdracht gegeven om het gebouw op te meten en uit te tekenen omdat er geen actuele tekeningen van het complex bestaan. Met behulp van een 3D laserscanner is het hofje gescand en gefotografeerd. De maten uit de verkregen informatie vormen de basis voor alle tekeningen, zoals plattegronden, gevels en doorsneden.

Ook details van scheuren in voegen tot decoratieve omlijstingen zijn in de scans terug te zien. Van de verzamelden gegevens kan tijdens een onderhoud of latere restauratie gebruik gemaakt worden.

Bouwhistorie

Hofjes zijn van oudsher een plek waar arme ouderen of alleenstaande vrouwen of mannen onderdak kregen, mits zij tot een bepaalde beroepsgroep (gilde) of kerkgemeenschap hoorden. Ook moesten zij zelfredzaam zijn.

Het Zuiderhofje werd in 1640 gesticht door Jacques van Damme en zijn vrouw Elisabeth Blinckvliedt. In tegenstelling tot andere, door particulieren gestichte hofjes, draagt dit hofje niet de naam van haar stichters. Van Damme en zijn vrouw wilden vanuit hun Doopsgezinde overtuiging niet dat hun naam aan het hofje verbonden werd. Het hofje werd vernoemd naar de plaats waar het zich bevond: aan de Zuiderstraat. De gebouwen liggen rond een binnentuin, afgesloten door een poort.

In 1892 is het oude, in slechte staat verkerende hofje afgebroken en is het huidige hofje op dezelfde plek en met dezelfde opzet als het oude gebouwd naar ontwerp van de architect A.J. Salm Gbzn.

1968 voorgevel hofje
3d scan

Van pointcloud tot tekening 

De gevels, daken en enkele binnenruimtes zijn in beeld gebracht, mede dankzij
de welwillende medewerking van de diverse buren van het hofje en de hoofdbewoonster. Alle scans zijn als pointcloud samengevoegd tot een driedimensionale weergave van het hofje en op basis hiervan is het 3D model getekend. Vanuit het 3D model zijn de 2D tekeningen geproduceerd.

           

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina