Foto’s van de kerk

St. Jozefkerk – Wassenaar

Opdracht: Bouwhistorische verkenning

De R.K. parochie van Wassenaar heeft de kerk kort geleden verkocht ten behoeve van de plannen voor herbestemming van het kerkgebouw. Hiervoor kreeg Vis Architecten de opdracht een bouwhistorische verkenning op te stellen.

De kerk

De kerk is in 1961-1962 gebouwd naar ontwerp  van het bureau Van der Laan, Hermans, Van der Eerden en Kirch. Jan van der Laan heeft de kerk uit de wederopbouwperiode volgens de principes van de Bossche school ontworpen. Mede vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een wederopbouwkerk is het gebouw sinds 2013 aangewezen als gemeentelijk monument.

20211026_155118

De bouwgeschiedenis

De 20e -eeuwse uitbreiding van het dorp Wassenaar was de reden voor het ontstaan van de kerk. Door de verbeterde ontsluiting naar Den Haag en Leiden werd Wassenaar ook voor de middenklasse een aantrekkelijk woonlocatie. Voor de grote hoeveelheid nieuwe bewoners werd een nieuwe parochie gesticht en met als onderkomen de St. Jozefkerk. De bouw van de kerk duurde nog geruime tijd. Eerst werd op een andere locatie in de wijk een noodkerk gebouwd, die 30 jaar in gebruik was. In 1961 kwam de nieuwe St. Jozefkerk gereed.

Architect Van der Laan kreeg de opdracht hiervoor. Hij ontwierp een centraalbouw met een toren en een aansluitend pastorie. Als basisvorm gebruikte hij de rechthoek. Om de toren te mogen bouwen plaatste hij een doopkapel in de toren met daarboven een koorgalerij met orgel. Ook voor de gevelversiering op de sobere gevel gebruikte hij geometrische vormen.

Vanuit de hoofdingang op de westgevel is de publieksruimte toegankelijk. Massieve pijlers en terugspringende vlakken kenmerken de binnenruimte.  Deze heeft door de hoog gelegen vensters een gesloten karakter waarbij zich de aandacht volledig op het altaar aan de oostzijde richt.

In 1982 is op basis van het Vaticaanse concilie het altaar verplaatst, van de oostelijke apsis naar het midden van de kerk. Architect Johan Goudeau ontwierp een wand van houten panelen, die het oude altaar het oog onttrok. Ook de in 1992 toegevoegde aanbouw Sion was van zijn hand.

De architect Van der Laan

Ontwerper van de kerk met pastorie was Jan van der Laan die als architect in de voetsporen van zijn vader stapte. Zijn broer Dom Hans van der Laan was ook architect en geldt als de grondlegger van de Bossche school. In Jans ontwerp voor de St. Jozefkerk is de invloed van deze Bossche school duidelijk afleesbaar.

Jan van der Laans oeuvre was veelzijdig en is niet aan een stijl toe te schrijven. Door zijn brede kennis en innovatieve inzet van stijlen en stijlcombinaties heeft hij een eigen signatuur in zijn ontwerpen kunnen ontwikkelen.  De ontwikkeling van de architectuurstijlen in de 20e eeuw is ook in zijn ontwerpen terug te vinden.

Impressies van de kerk en foto van de heren Van der Laan

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina