Foto’s van de stolphoevekerk in 2022 en de puntenwolk van de kerk

Stolphoevekerk – Volendam

Opdracht: 3D inmeten en uittekenen bestaande toestand

Eén van de twee nog overgebleven stolphoevekerkjes van Noord-Holland staat in Volendam. Het is de enige die tot voor kort nog in gebruik was als kerk. Hier huisde sinds de bouw in 1658 tot 1 oktober 2021 de protestantse kerk van het verder zeer katholieke dorp Volendam.

De kerk

Molenbouwer Adriaan Nieng uit Hoorn bouwde de kerk: een houtskelet met gepotdekselde wanden op een gemetselde fundering, in de vorm van een stolpboerderij. Het spitstorentje met luidklok op de punt van het piramidedak diende vroeger tevens als baken om de vaargeul aan te geven voor de naar huis kerende vissers. In het donker brandde er een licht.

Bron: Venster, februari 2022, 2.
Interieur Stolphoevekerk Volendam. In het houten gewelf zijn de wapens van Edam (stier), Volendam (veulen) en West-Friesland (liggende leeuwen) te zien.

Stichting Oude Hollandse Kerken

De Protestantse Gemeente Volendam droeg het eigendom van de kerk, het enige rijksmonument van Volendam, in 2021 over op de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). Het onderhoud van een dergelijk uit hout opgetrokken pand is vrij kostbaar. De steeds kleiner wordende Protestantse Gemeente kan die kosten niet meer opbrengen. De SOHK zal het gebouw, dat in goede staat verkeert, onderhouden en het gebruik ervan uitbreiden, zoals bijvoorbeeld voor trouwerijen. Daarnaast wil de stichting de voorzieningen aanpassen aan de huidige tijd en waar mogelijk verduurzamen.

Opdracht

Vis Architecten heeft in opdracht van SOHK het gehele kerkje 3D ingescand. Deze scans zijn gekoppeld tot een puntenwolk (zie foto’s) op basis waarvan de plattegronden, aanzichten en doorsnedes worden uitgetekend.

Zodoende kan de SOHK met goede tekeningen van de bestaande toestand overgaan tot het uitwerken van een passend plan voor de verduurzaming van dit bijzondere kerkgebouw.

Foto’s, tekeningen en puntenwolk van de Stolphoevekerk Volendam

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina