Diverse afbeeldingen van de boerderij en haar omgeving, vroeger en nu.

Boederij – Vleuten

Opdracht: Opstellen restauratieplan en ontwerp twee woningen in monumentale boerderij

Opdrachtgever: Projectontwikkelaar en particulier

In 2018 is Vis Architecten benaderd door de projectontwikkelaar Dutch Housing Company voor het opstellen van een restauratieplan voor een langhuisboerderij in Vleuten en hierin twee woningen onder te brengen. Het voormalige boerenerf werd door DHC herontwikkeld ten behoeve van acht nieuwe woningen. Voor de nieuwe eigenaar van de boerderij werd het ontwerp van de twee woningen in de boerderij verder uitgewerkt.

Voorafgaand aan het restauratieplan is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en een opname van de technische staat gemaakt. De hieruit voortkomende waardestelling vormde de basis voor het restauratieplan.

Bouwhistorie

De boerderij is in 1889 gebouwd in opdracht van J.A. de Goeij op de plaats van eerdere bebouwing. De sobere maar karakteristieke langhuisboerderij vertoont ter plaatse van de voorgevel kenmerken in neorenaissance stijl, met een fraai gesneden windveer en de vroeger aanwezige makelaar.

De hoofdstructuur van de boerderij is nog oorspronkelijk. Aan de voorzijde het voorhuis/woongedeelte met diverse vertrekken en grote vensters. De kelder en opkamer zijn hier nog aanwezig. Achter het voorhuis, gescheiden door de brandmuur, het meer gesloten achterhuis/stalgedeelte met kleine stalramen. Hierdoor is tot op heden de oorspronkelijke gebruiksfunctie van de boerderij goed af te lezen.

Restauratieplan en ontwerp

De hoofdstructuur van de boerderij met balken en spantconstructie blijft onveranderd van opzet. Eén woning bevindt zich in het voorhuis, terwijl de tweede woning het volledige achterhuis beslaat.

Een belangrijk uitgangspunt voor de restauratie was om de oorspronkelijke elementen, materialisering en detaillering zo veel mogelijk te behouden en te herstellen in combinatie met energiebesparende mogelijkheden. Zoals het toepassen van voorzetwanden en -ramen.

Om toch voldoende licht in het achterhuis te creëren is in de zijgevel een glazen pui aangebracht met een achterliggende vide. In de achtergevel is de oude indeling met de mest- en staldeuren herkenbaar evenals het voormalige hooiluik. De gaaf bewaarde hangwerk kapconstructie is uniek en in het nieuwe ontwerp duidelijk zichtbaar, waarbij de nieuwe inrichting los hiervan en eigentijds is ontworpen. De aan één zijde reeds verdwenen rieten kap is volledig vernieuwd en verduurzaamd. Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp en zonnepanelen op afstand.

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina