Foto van de woningen na renovatie

Oostdorp – Fase 2

Opdracht: renovatie

Start voorbereiding: eind 2014

Start uitvoering: 2015

Oplevering: 2015

Opdrachtgever: Woningcorporatie

De geschiedenis

De huizen van het voorliggende plan zijn gebouwd als het vierde complex in de wijk Oostdorp en bestaat uit huizen aan de Bloemluststraat, Schulpplein, Paul Krugerstraat, Herman Costerstraat en de Schulpstraat/Hallekenstraat. De huizen zijn gebouwd rond 1929 en ontworpen door het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok.

Dit bureau had ruime ervaring in de bouw van arbeiderswoningen in een tuindorpgedachte, zoals voor Vreewijk in Rotterdam in 1915. Het dorpse en groene karakter dat de Wassenaarsche Bouwvereeniging voor ogen had sloot goed aan bij de ideeën van Granpré Molière, die in traditionele stijl bouwde. Granpré gaf Oostdorp een tuindorp-achtig karakter, met een voor- en achtertuin. De grote tuinen waren bedoeld voor voedselproductie en niet als siertuin, om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn. Bij enkele woningbouwblokken hebben de hoekpanden een winkel op de begane grond.

In 1982 hebben de woningen een renovatie ondergaan, waarbij een groot gedeelte van de oorspronkelijke vensters, deuren en dakkapellen zijn vervangen. In de navolgende jaren zijn bij individuele woningen verbeteringen en wijzigingen uitgevoerd, die niet eenduidig waren en het aanzicht, vooral aan de achterkanten, een rommelige aanblik hebben gegeven. Wat alle vernieuwde ramen gemeen hebben is dat de detaillering niet meer lijkt op de oorspronkelijke raamkozijnen. In 2010 is de wijk aangewezen als beschermd Dorpsgezicht en hebben een aantal huizen de status gekregen van Gemeentelijk Monument.

Het plan

De Wassenaarsche Bouwstichting streeft naar het verbeteren van de bewoonbaarheid en het versterken van de architectonische uitstraling van de wijk. Aan Vis Architecten is de opdracht verstrekt om beide uitgangspunten met elkaar te combineren. Hieronder weergegeven een lijst met de uitgevoerde werkzaamheden. Belangrijk uitgangspunt voor de renovatie was dat de bewoners tijdens de werkzaamheden niet zouden hoeven verhuizen, maar gewoon in hun eigen woning konden verblijven.

De werkzaamheden

  • Het aanbrengen van passende isolatie wordt gecombineerd met toepassing van oorspronkelijk materiaalgebruik zoals keramische dakpannen en houten kozijnen.
  • De bestaande betonpannen worden verwijderd. Het dak wordt voorzien van een isolatielaag op het dakbeschot en nieuwe keramische dakpannen (VOH-pan).
  • De bestaande dakkapellen worden vervangen door geïsoleerde dakkapellen en beglazing. Deze worden uitgevoerd met een traditionele detaillering zoals een slank boeideel met overstek, raamhout en zinken zijwangen.
  • De vensters aan de voorzijde herkrijgen de oorspronkelijke raamindeling, De ramen worden voorzien van HR++ glas en hang- en sluitwerk dat voldoet aan de PKVW(Politiekeurmerk). Op oude foto’s is te zien dat de onderramen een middenroede bezitten. Uit kostenoverwegingen en voorkeur van de bewoners is de roede achterwege gebleven.
  • Na renovatie in 1980 zijn een aantal rijen voorzien van dakopbouwen. Aangezien de bewoners de woningen tijdens de renovatie blijven bewonen vinden aan de binneninrichting geen veranderingen plaats. De dakopbouwen worden verbeterd op energetisch en esthetisch gebied, waarbij de materialisering traditioneel blijft, zoals houten kozijnen, boei- en rabatdelen en zinken zijwangen. De gootlijsten worden gestructureerd.
  • De bestaande bergingen worden opnieuw geïsoleerd en de rabatdelen vernieuwd.
  • Er komt een nieuwe voordeur gebaseerd op oorspronkelijke modellen.
  • Om een hoger energielabel te verkregen wordt ook overgegaan tot het isoleren van de spouw d.m.v. droge korrels.

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina