Foto’s van het exterieur tijdens en na de restauratie

Wormerveerse Vermaning

Opdracht: restauratie en renovatie

Start voorbereiding: 2010

Start uitvoering: 2015

Oplevering: 2015

Opdrachtgever: Stichting Wormerveerse Vermaning

Bouwgeschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van de Vermaning is bijzonder. Om aan een passend ontwerp te komen, was in opdracht van de Friesche Doopsgezinde Gemeente van Wormerveer een landelijke wedstrijd onder architecten uitgeschreven. Het winnende ontwerp was van de Amsterdamse architect Hendrik Springer, telg uit een bekend geslacht van timmerlieden, aannemers en architecten. De vermaning stamt uit 1831 en is in een in die tijd gangbare neoclassicistische stijl gebouwd.

Het is de eerste stenen vermaning in de Zaanstreek. Zowel het exterieur als het interieur is sober. Het interieur is traditioneel doopsgezind, aangelegd in lengterichting. De vaste banken voor de kerkbezoekers staan langs de lange wanden. Deze banken waren bestemd voor de mannen, de vrouwen zaten doorgaans op stoelen in het midden van de kerk. De binnenruimte wordt overspannen door drie-cassetten-tongewelven. Het breedste en hoogste overdekt de zitplaatsen voor de kerkgangers, de beide buitenste de ingangshal met galerij en orgel met ertegenover het liturgisch centrum met preekstoel met links en rechts vaste banken voor de leden van de kerkenraad.

Een opmerkelijke latere toevoeging aan het interieur zijn de verlichtingselementen in de stijl van het Nieuwe Bouwen, aangebracht bij het 100 jarig bestaan van het gebouw in 1931. Vergelijkbare verlichtingselementen hangen in het Hilversumse raadhuis van Dudok. De eens zo belangrijke Wormerveerse doopsgezinde gemeenschap was in aantal zozeer geslonken dat het gebouw veel te groot was geworden en de onderhoudskosten bijna niet meer op te brengen waren. De verwachting was dat de gemeente op termijn zou ophouden te bestaan, waardoor de vermaning haar functie als gebedshuis zou verliezen.

Cultureel centrum

De kerk krijgt de functie van cultureel centrum. De vermaning werd al multifunctioneel gebruikt voor tentoonstellingen, concerten en lezingen. Ook dient zij als repetitieruimte voor twee operetteverenigingen. Het was de inzet om het gebouw intensiever als cultureel centrum te gaan gebruiken.

Gedacht wordt aan de volgende activiteiten:

  • Tentoonstellingen in eigen beheer en verhuur aan derden
  • Lezingen
  • Concerten
  • Dialezingen of power point voordrachten
  • Vergaderingen
  • Huwelijkssluitingen
  • Ontvangsten
  • Rouwbijeenkomsten
  • Repetities, cursussen en seminars
  • Kerkdiensten

In het noorden van de Zaanstad is er een gebrek aan niet-commerciële culturele zaalruimte. Het cultureel centrum dat in de vermaning wordt gevestigd zal zich onderscheiden van commerciële zalenverhuurders door een aangepaste prijsstelling. Ook het buurthuis in Wormerveer kan niet voorzien in de behoefte aan expositieruimte en het culturele gebruik dat in de vermaning is gedacht.

Restauratie- en aanpassingswerkzaamheden

Uit funderingsonderzoek is gebleken dat er funderingsherstel moet plaatsvinden bij de consistorieruimte, het catechisatielokaal en de kerk.

Daarnaast zullen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe bestemming. Deze omvatten onder meer: het geschikt maken van de zolderverdieping tot werkruim­te, het herinrichten van de consistorie en het catechisatielokaal tot een kantoorruimte en een ontvangst­ruimte, het uitbreiden en geschikt maken van de kelderruimte voor opslag van archiefmateriaal, het aanbrengen van een moderne toiletgroep, het aanpassen van de entree, het realiseren van een ruimte als materiaalberging en het verbeteren en uitbreiden van de elektrische installatie.

Minder urgent zijn werkzaamheden in de kerkruimte als het repareren en vernieuwen van het stucwerk, het aanbrengen van dubbele beglazing en het vernieuwen van de geluidsinstallatie.

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina