Foto’s van het bestaande exterieur en interieur, renders van het ontwerp voor de uitbreiding.

Vermaning – Koog aan de Zaan

Opdracht: begeleiding en ontwerp van uitbreiding

Opdrachtgever: Particulier

Deze houten doopsgezinde kerk uit de 17e eeuw, kreeg in de 19e eeuw een gemetselde voor- en zijgevel.

In 2011 is er door ons bureau een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding ten behoeve van multifunctioneel gebruik voor bijeenkomsten, vergaderingen en een bibliotheek. In 2017 zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar gekomen om de uitbreiding te realiseren.

De uitbreiding is gekomen op de plaats van de vroegere kosterswoning. Deze in Zaanse stijl gebouwde woning is rond 1970 verplaatst naar de Zaanse Schans. Om het monumentale interieur van de vermaning niet aan te tasten is er achter de kerk een verbindingsgang ontworpen. De vroegere kosterswoning is een inspiratiebron geweest in het ontwerp voor de nieuwe uitbreiding in een modern Zaanse stijl.

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina