Kantoorpanden

Herbestemming van monumentale kantoorpanden

De herinrichting of herbestemming van monumentale kantoorgebouwen ligt doorgaans moeilijker dan het toepassen van een functieverandering bij een kantoorgebouw zonder monumentenstatus. Voornamelijk spelen de technische aspecten hierbij een belangrijke rol. Bij het doen van aanpassingen aan monumenten, of het nu gaat om gemeentelijke-, provinciale of rijksmonumenten wordt steeds vaker door diverse instanties als gemeentes en monumentenzorg gevraagd om een bouwhistorisch onderzoek. A.d.h.v. dit onderzoek en de waardestelling die hieruit voortvloeit is veel te zeggen over de mogelijke aanpassingen die aan het monument mogen en kunnen worden gedaan.

Andere eisen

Zeker bij herbestemming van monumentale kantoorpanden spelen er een aantal belangrijke criteria een rol die er aan bijdragen of herbestemming of herinrichting afketst of niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herverkaveling van ruimtes of de voor de nieuwe gebruiker gewenste kameroppervlakten. In de ouderenzorg is een lift geen luxe, maar een vereiste. Zijn er voldoende ramen per kamer en is er genoeg daglichttoetreding? Ook de geluidwerendheid van de gevel dient in de meeste gevallen aan andere eisen te voldoen dan die van een kantoorgebouw. Kortom, het herbestemmen van een kantoorgebouw is gezien de noodzaak en politieke goedkeuring aantrekkelijker geworden. Echter komen er nog steeds vele bouwkundige uitdagingen bij kijken.

Stel hier uw vraag