Musea

Musea in monumentale panden

Nederland kent een hoge dichtheid aan musea, waarvan een groot deel zich in monumentale panden bevindt. De laatste jaren is het aantal museumbezoekers fors toegenomen, mede veroorzaakt door de openingen van musea vanaf 2012, die vaak ingrijpende verbouwingen aan de panden hebben laten uitvoeren. Deze trend laat zien dat musea met hun tijd moeten meegaan; Goed geoutilleerde gebouwen met voldoende voorzieningen en aansprekende exposities.

Huidige problemen

Veel musea zijn gevestigd in een monumentaal pand. De meeste van deze gebouwen kennen een rijke geschiedenis en hebben een prominente uitstraling binnen de stad. Ze zijn vaak niet ontworpen als museum of gericht op het tentoonstellen van kunststukken. Voordat het museum zich kan gaan huisvesten, zullen er dan ook altijd aanpassingen aan het pand gemaakt moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlichting van de zalen en kunstwerken. Daglicht bevat veel energierijkere straling en is hierdoor veel schadelijker voor een kunstwerk dan een halogeenlamp. Door bezoekers wordt daglicht echter als prettiger ervaren dan kunstlicht. Ook zullen er verschillende installaties geplaatst moeten worden om het klimaat in de ruimten goed te kunnen controleren. Dit alles heeft te maken met het goed behouden van de kunstwerken. De ruimten zelf zullen ook niet altijd geschikt zijn voor de wijze waarop het museum de kunst wil exposeren, waar dan ook enkele wijzigingen voor moeten worden aangebracht. Voor dit soort vraagstukken zullen goede oplossingen moeten worden gevonden, waarbij met respect met het monumentale wordt omgegaan en zo min mogelijk zal worden aangetast.

Visie en restauratieplan

Belangrijk bij het transformeren of restaureren van een monumentaal pand dat door een museum in gebruik genomen wordt is het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om tijdens de restauratie de karakteristieke onderdelen van het pand terug te laten komen of te versterken. Het pand zal voor het museum een ondergeschikte rol spelen aan de kunstwerken, maar het eigen karakter van het pand naar voren brengen speelt ook een belangrijke rol. De technische installaties die in het gebouw nodig zijn zullen met grote zorgvuldigheid worden geplaatst. Gestreefd zal worden naar zo min mogelijk aanpassingen aan het huidige gebouw.

Stel hier uw vraag