Foto’s van de Joodse Begraafplaats.

Joodse begraafplaats – Wassenaar

Opdracht: advisering en aanvraag subsidie

Opdrachtgever: Stichting Instandhouding Joodse Begraafplaats

Instandhouding groen monument

De begraafplaats in Wassenaar is in 1906 in gebruik genomen in verband met het volraken van de Haagse begraafplaats aan de Scheveningseweg. De joodse begraafplaats in Wassenaar is van algemeen vanwege de cultuur en architectuurhistorische waarde als zeldzaam en karakteristiek voorbeeld van een relatief omvangrijke joodse begraafplaats uit het begin van de 20ste eeuw met een lineaire aanleg met bijbehorende beplanting.

Bij inspectie bleek dat de onderhoudstoestand en vitaliteit van de beplanting en het terrein overwegend als matig beoordeeld kan worden en wordt gekenmerkt door achterstallig onderhoud.

Om ervoor te zorgen dat de staat van het onderhoud voor een dergelijke cultuurhistorisch waardevol object op een redelijk niveau komt te liggen is een onderhoudsplan opgesteld met bijbehorende meerjarenbegroting. Het doel is om aan de hand van dit rapport de plantsoenaanleg, in combinatie met een terughoudende conservering van de grafzerken, de komende jaren meer aandacht te geven.

Vis Architecten heeft voor de opdrachtgever in 2017 de instandhouding subsidie aangevraagd én toegekend gekregen in de categorie groene monumenten. Bij de subsidie aanvraag zijn het inspectierapport en meerjarenbegroting ingediend.

Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina