Foto’s van het exterieur en interieur voor en na de renovatie

Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Opdracht: renovatie achterzaal

Opdrachtgever: Vrijzinnigen NPB Wassenaar

De leden van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar wilden de achterzaal van het kerkgebouw duurzamer en functioneler maken waarbij een verbetering van het comfort en uitstraling een grote rol moesten spelen.

Bouwhistorie

Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1923-1924 en is ontworpen door architect A. Bontebal. In 1968 heeft, onder leiding van architect P.A. Bloys van Treslong, een grootscheepse verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden. Hierbij bleef alleen de kerkzaal overeind en werden aan zowel voor- als achterzijde éénlaagse aanbouwen met plat dak geplaatst. De platte daken werden met elkaar verbonden door doorlopende boeidelen van de voor- tot de achterzijde van het gebouw. De kerk oogt hierdoor als één bouwwerk, gelegen op een mooi begroeid perceel.

Ontwerp

Tussen de kerkzaal en de achterzaal bevond zich de keuken in een nauwe doorgang, die in de praktijk tot verstopping leidde. Door verbreding en vergroting van de doorgang, uitgiftebalie(buffet) en keuken werd de kerkzaal ruimtelijk betrokken bij de achterzaal. De keuken met buffet vormt een verbindend element tussen de verschillende ruimtes en bezit een warme uitstraling met natuurlijk daglicht door toepassing van een grote lichtkoepel in het dak.

De verduurzaming van de achterzaal wordt bewerkstelligd door het toepassen van nieuwe puien met HR++ glas, spouwmuur- en dakisolatie. Hiermee worden de energiekosten verlaagd en het comfort verhoogd.Bekijk ook onze soortgelijke projecten

Deel deze pagina