Woonhuizen

Woonhuizen

Het restaureren en verbouwen van een woonhuis kan zeer verschillend zijn omdat ieder huis zijn eigen unieke kenmerken bezit. Grootte, ouderdom monumentaliteit en bouwkundige staat zorgen voor een grote verscheidenheid aan randvoorwaarden. Ons bureau wordt vaak ingeschakeld wanneer deskundigheid is vereist na een aankoop van een pand, technisch herstel noodzakelijk is, of wanneer een huis niet meer voldoet aan de gebruikswensen van de bewoners.

Voor huizen met een monumentenstatus is kennis over het gebouw een eerste vereiste, om ondoordacht veranderingen te voorkomen. Gegevens over de vroegere bouw- en bewonersgeschiedenis kunnen van belang zijn om de verschillende bouwfasen van een huis te kunnen onderscheiden. Het in kaart brengen van de bestaande situatie, zowel ruimtelijk als bouwtechnisch, is een voorwaarde om tot een goede planvorming te komen. Met een duidelijk programma van eisen wordt met de opdrachtgever overlegd hoe zijn wensen in overeenstemming kunnen worden gebracht met de mogelijkheden (en beperkingen) van een gebouw. Door middel van een schetsontwerp wordt een eerste idee gevormd, dat verder wordt ontwikkeld tot een afgewogen definitief ontwerp.

Wonen in een monument

Vanwege de sfeer willen velen graag in oud huis wonen, maar willen daarnaast niet het comfort ontberen van onze hedendaagse leefwijze. Isolerende maatregelen verhogen de behaaglijkheid in huis en zorgen voor lagere energiekosten, maar het moet op verantwoorde wijze gebeuren. Het vereist kennis om duurzaamheids-maatregelen op verantwoorde wijze aan te brengen, zonder het monument en zijn uitstraling aan te tasten.

Vanwege zijn leeftijd is een monument al bij voorbaat een duurzaam object. Maar tijdens iedere generatie hebben vaak aanpassingen plaatsgevonden. Latere verbouwingen worden beoordeeld op hun kwaliteit en harmonie ten opzichte van het geheel en meegenomen in het restauratie- en verbouwingsplan. Daarbij worden monumentale onderdelen zo mogelijk versterkt, in detaillering of in kleur.

Stel hier uw vraag